Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI

Ticari Unvanı
: Nişantaşı H. S.
Adresi
: Gazi, Ömer Asım Aksoy Cd. 50/B, 27060 Şehitkamil/Gaziantep
Telefon
: (0342) 322 04 94
Fax
: -
Mersis No
: 187050919900010
Tanımlı E-Posta Adresi
: info@nisantasihomestore.com
Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresi
: info@nisantasihomestore.com

1.2. ALICI

Adı – Soyadı
:
Adresi
:
Telefonu
:
E-Posta Adresi
:

SATICI ve ALICI bundan böyle ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.


MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait “nisantasihomestore.com” internet sitesinden elektronik ortamda sipariş ettiği, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE SATIŞ FİYATI

Ürünlerin ürün kodu ve adı, miktarı, birim fiyatı, rengi ve modeli ve toplam satış fiyatı, (varsa) uygulanan indirim miktarı, vade farkı, KDV dahil toplam tutar ve kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.


Ara Toplam : 0,00TL
Genel Toplam : 0,00TL


MADDE 4 – TESLİMAT USULÜ VE TESLİM MASRAFLARI

Sözleşme konusu ürün ya da ürünler, ALICI’nın aşağıda belirtilen teslimat adresinde ve aşağıda ismi belirtilen kişiye teslim edilecek olup ürünün faturası da aşağıda mevcut bilgiler doğrultusunda ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilecektir.


Fatura Adresi
:
Teslimat Adresi
:

Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin teslimatı kargo aracılığıyla gerçekleştirilecek olup kargo bedeli kural olarak ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse kargo ücreti SATICI'ya ait olacaktır. Sözleşme konusu ürün ya da ürünler, stoklarda mevcut bulunması halinde, sipariş tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde ALICI’ya teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilecektir. Ürünün kargo firmasından ya da ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle gecikmesi ya da teslim edilememesi durumunda SATICI’ya herhangi bir sorumluluk izafe edilemez.

Edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI 3 (üç) gün içerisinde ALICI’ya e-posta ve/veya sms göndermek suretiyle siparişin iptal edildiğini bildirmek ve tahsil edilen tutarı ALICI’ya iade etmek suretiyle siparişi iptal etmek hakkına sahiptir. ALICI, bu sebeple SATICI’dan hiçbir nam altında talepte bulunamaz.

Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde, SATICI web sitesinde teslimat ücretinin kendisi tarafından karşılanacağını beyan etmiş olsa dahi, kargo bedelinden ALICI sorumlu olur.


MADDE 5 – ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ALICI’nın ürünün nitelikleri, satış ve teslimat usulü hakkındaki bilgilendirmeleri ve sözleşmeyi okuma ve onaylama yükümlülüğü:

ALICI, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat usulü ve kargo bedeli hakkında web sitesinde bulunan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder. ALICI, işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün veya ürünlere ait temel özellikler, ürün veya ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat usulü ile kargo ücreti bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.2. ALICI’nın teslimat sırasında ürünü kontrol ve ayıp ihbar yükümlülüğü:

ALICI, kargo şirketi tarafından kendisine teslim edilen ürünü teslim sırasında kontrol etmek ve ürünün Sözleşmede belirtilen hususları haiz olmadığını ya da ayıplı olduğunu tespit etmesi halinde bu durumu kargo görevlisi ile birlikte tutanak altına almak ve teslim edilen ürün ya da ürünlerin hasarlı/ayıplı olduğunu ya da sözleşmede belirtilen nitelikleri taşımadığını en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde Sözleşmede belirtilen e-posta adresine göndereceği bir e-posta ile SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

ALICI, ayıplı ürünlerin ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini, ücretsiz olarak onarılmasını ya da iade edilmesini isteme hakkına sahiptir. ALICI, bir önceki hüküm kapsamında göndereceği e-postada tercihini de belirtmek suretiyle seçimlik hakkını kullanır ve tercihini sonradan değiştiremez. ALICI, her üç seçimi sonrasında da, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde değişim, onarım ya da iade için kargo ücreti SATICI’ya ait olmak üzere ürünleri Scotty & Yurtiçi kargo firmaları aracılığı ile SATICI’ya göndermekle yükümlüdür.

ALICI tarafından kargo görevlisinden kontrol edilmeksizin ya da tutanak tutulmaksızın teslim alınan ürün veya ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Sözleşme konusu ürün ya da ürünleri teslim almadan önce muayene etmeksizin teslim aldığı ve ürün ya da ürünlerin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu iddiasında bulunamaz. Teslimden sonra ürün ya da ürünlerin sorumluluğu ve hasarları ALICI'ya ait olur.

5.3. ALICI’nın ödeme yükümlülüğü:

ALICI, sözleşmede belirtilen ürün ya da ürünlerin kargo dahil toplam bedelini, sipariş sırasında SATICI’ya ödemekle yükümlüdür. ALICI, ödemesi gerçekleştirilmemiş siparişe ilişkin herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.4. Ürünlerin tesliminden sonra ilgili Banka veya Finans kuruşu tarafından SATICI’ya ödeme yapılmaması halinde ALICI’nın iade ve kargo ücretine katlanma yükümlülüğü:

Ürün ya da ürünlerin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanan nedenlerle ya da ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün ya da ürünlerin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş bulunan ürün ya da ürünleri 10 (on) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlü olur. Bu durumda teslimat masrafı ALICI tarafından karşılanacak olup ALICI, Sözleşmeyi onaylamak suretiyle işbu yükümlülüğünü de kabul etmektedir.


MADDE 6 – SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI'ya teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, sipariş edilen ürün ya da ürünlerin stokta mevcut bulunmaması, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde ALICI’ya ulaştırılmak üzere kargo firmasına teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimatın engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini isteme hakkına sahiptir. ALICI, işbu haklarından birini tercih ettiğini SATICI’ya e-posta yoluyla bildirmekle hakkını kullanmış olur ve tercihini değiştiremez. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

ALICI’nın adresini yanlış belirtmesi ya da belirttiği adreste bulunmaması gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle ya da sözleşme konusu ürün ya da ürünler ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden ötürü SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu hallerde, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır.

SATICI, ALICI tarafından işbu Sözleşmede belirtilen usulde gerçekleştirilen cayma bildirimine istinaden, cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini derhal tüketiciye iletmekle yükümlüdür.


MADDE 7 – GERİ BİLDİRİM

ALICI, SATICI’nın web sitesi üzerinden sağladığı satış hizmeti ve sipariş süreci ile ilgili bilgi almak, yorumlarını ve geri bildirimlerini iletmek için işbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen iletişim kanallarından SATICI’ya ulaşabilir.


MADDE 8 – CAYMA HAKKI

ALICI tarafından iptal uygulaması siparişe ait e fatura oluşturulana kadar yapılabilir. Ürünler operasyon tarafından hazırlanıp faturası oluşturulduktan sonra iptal hakkı ortadan kalkacaktır. Üye olmadan bir alım gerçekleştirildiği takdirde; iptal hakkı güncel olduğu halde müşteri çağrı merkezini arayarak siparişin iptali için talep oluşturabilir. ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı ürün ya da ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde cayma hakkını kullanmak suretiyle iade edebilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.


ALICI, cayma hakkını kullanmak için, Sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen SATICI’ya ait e-posta adresine göndereceği bir e-posta ile cayma hakkını kullanmakta olduğunu SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. ALICI’nın cayma hakkını kullanmakta olduğuna ilişkin bildirimi ile bu hak kullanılmış olur. ALICI, cayma hakkının kullanılacağı ürün veya ürünlerin Sözleşmede ve faturada belirtilen ürün kodu, cayma hakkının kullanılacağı ürünlerin faturaları, ürünlerin anlaşılır birer fotoğrafı gibi cayma hakkının hangi ürün bakımından kullanıldığının tespitine yarar bilgi ve/veya belgeleri e-postada bildirmekle ya da e-postanın ekine eklemekle yükümlüdür. ALICI’nın belirtilen sürede ve belirtilen usulde bildirimde bulunmaması halinde ALICI cayma hakkını kullanmamış kabul edilir. ALICI, sözleşmeyi onaylayarak işbu hükümleri kabul ve taahhüt etmiş olur.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde cayma hakkı kullanılan ürün ya da ürünleri, orijinal faturaları ile birlikte SATICI’ya geri gönderir. Fatura aslının ürünlerle birlikte iade edilmemesi halinde ALICI cayma hakkını kullanmamış kabul edilir.
b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün ya da ürünlerle birlikte ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, varsa mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünler de eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilecektir.
c) Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir.
d) ALICI’nın iade edeceği ürün ya da ürünleri SATICI ile anlaşmalı kargo şirketi olan Yurtiçi Kargo firması ile SATICI’ya göndermesi halinde kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır. ALICI’nın başka bir iade yönetimini tercih etmesi durumunda, iadeye ilişkin teslimat giderleri ALICI tarafından karşılanır.


MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı;

a) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde,
b) Kullanılmış ürünlerde,
c) ALICI’nın zilyetliğinde bulunduğu sırada hasar gören ürünlerde,
d) Sağlık ve hijyen açısından iadesi mümkün olmayan ürünlerde,
e) Tek kullanımlık ürünlerde kullanılamaz.


MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, ihtilaf konusu değere bağlı olarak, ALICI’nın ya da SATICI’nın yerleşim yerindeki il ve ilçe tüketici hakem heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


MADDE 11 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.